Tarifeler

AYVACIK SULAMA BİRLİĞİ

 

(Akçin Ovası Sulaması, Ayvacık Ovası Sulaması, Paşaköy Ovası Sulaması,

Tuzla Ovası Sulaması ve Çamköy Ovası Sulaması)

 2021 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELLERİ İLE İNDİRİM VE CEZA MİKTARLARI

 

 

 

BİTKİ ÇEŞİTLERİ

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ TL/da

CAZİBE SULAMALARI

POMPAJ SULAMALARI

Hububat

40,00

60,00

Fasulye (Tane), Çayır-Mer'a

55,00

90,00

Fasulye (Taze)

70,00

120,00

Soya

40,00

90,00

Bostan

60,00

80,00

Tütün

-

-

Anason

35,00

60,00

Yerfıstığı

45,00

85,00

Ayçiçeği

35,00

60,00

Haşhaş

-

-

Çiçek Bahçesi

60,00

130,00

Nohut, Keten, Kenevir, Jüt

35,00

60,00

Susam

35,00

95,00

Pamuk, Mısır, Süpürge Otu

80,00

140,00

Çeltik, Şeker Kamışı

115,00

180,00

Fidan

55,00

80,00

Bağ, Aspir

35,00

90,00

Zeytinlik, Antep Fıstığı

50,00

120,00

Meyve, Şeker Pancarı

85,00

140,00

Çilek

80,00

135,00

Süs Bitkileri

70,00

145,00

Narenciye

-

-

Muz

-

-

Sebze

80,00

135,00

Patates

50,00

90,00

Soğan, Sarımsak

50,00

85,00

Yem Bitkileri

90,00

160,00

Kavak

55,00

95,00

Sera 

95,00

150,00

Tav Sulaması

35,00

55,00

Metreküp Su Ücreti (TL/m³)

0,25

0,35

 

SON ÖDEME TARİHİ (2 TAKSİT)

31/07/2021-30/09/2021

İNDİRİM ORANLARI %

Motopomp

50

Yağmurlama

Damla Sulama

 

 

Madde 1- Uygulamaya ilişkin genel esaslar

a)       Bir yıl içinde aynı parsele mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanır.

b)       Su kullanım hizmet bedelleri; birliklerin görev alanı içinde ve dışında, işletme ve bakım, yönetim sorumluluğu devralınan sulama tesisinin herhangi bir cüz’ü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanır.

c)       Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak sulanan bitkilerin alanları ayırt edilemiyorsa, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

d)       Çiftçilerin kendine ait Devlet Su İşleri tarafından verilmiş olan ruhsatlı yer altı su kuyularıyla (YAS) suladıkları parsellerde geçerli olmak üzere 17,00 TL/da bedel uygulanır.

e)       Katılım Payı, 2021 yılı için, 7139 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ile 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununa eklenen; EK MADDE 1’in (2)inci bendi gereği “İlk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere DSİ’nin belirlediği katılım payı tahsil edilir.” Kanun hükmü uygulanır.

Madde 2-Beyanname Süreleri

 

a)      Sulama beyannamelerinin 02 Ocak 2021- 15 Mart 2021 tarihleri arasında alınmasına, ikinci ürün ekilecek ya da dikilecek araziler için son beyan verme süresinin 31 Temmuz 2021 olmasına karar verilmiştir.

 

Madde 3-Ödemelere İlişkin Hususlar

a)      Su kullanım hizmet bedeli 2 taksit şeklinde tahsil edilecektir. 1. Taksit son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021, 2. Taksit son ödeme tarihi 30 Eylül 2021’dir.

b)      Vadesi geçmiş alacaklar için Devletin belirlediği yasal gecikme zammı uygulanır.

 

Madde 4-İndirimlere İlişkin Hususlar

 

a)      Sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere, su kullanım hizmet bedeli %50 (yüzde elli) indirimli uygulanır.

b)      31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılan ödemelerde (TÜFE oranını geçmemek şartı ile) %5 (yüzde beş) oranında erken ödeme indirimi uygulanır.

c)      Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp indirimi uygulanmaz.

d)      Sulama sistemi yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre inşa edilen sulama tesislerinde motopomp, yağmurlama ve damla sulama indirimleri uygulanmaz.

e)      Sulama ücretlerinde indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.

f)       İndirimler yıl içinde geçerli olup, belirlenen son ödeme tarihlerine kadar ödeme yapılan parsellerde uygulanır. Son ödeme tarihi geçen taksitlerde indirim uygulanmaz.

 

 

Madde 5-Cezai Hükümler

a)      Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına, suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedeli %100 zamlı uygulanır.

b)      Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin %20 (yüzde yirmi) oranında idari para cezası uygulanır.

c)      Üye olmadan sulama yapılan parsellerde su kullanım hizmet bedeli %5 (yüzde beş) oranında zamlı uygulanır.