2019 Mesaha Tahakkuk Listesi İlana Çıktı
  İndir
Editör 13.11.2019 13:59:00 Duyurular
Sulama Birliği Duyuru Resimleri


AYVACIK SULAMA BİRLİĞİ

 

2019 YILI MESAHA(ÖLÇÜM) -TAHAKUK CETVELİ İLANI

 

ASKI SÜRESİ-İTİRAZ SÜRESİ: 31 EKİM-30 KASIM

 


2019 Yılı Sulama Sezonu ekimlerine ilişkin ürün mesaha (ölçüm) -tahakkuk cetvelleri Ayvacık Sulama Birliği Merkezi ve Tuzla İşletme Binası ilan panolarında askıya çıkarılmıştır. İtiraz süresi 31 Ekim- 30 Kasım tarihleri arasındadır. İtirazı olan çiftçiler aşağıda belirtildiği şekilde Ayvacık Sulama Birliğine 31 Ekim tarihinden 30 Kasım tarihine kadar belirtilen süre içeresinde şahsen itirazda bulunabilirler. İtiraz süresinden sonra her ne şekilde olursa olsun itirazlarınız geçersiz sayılacaktır.

 

1.   Mesaha-Tahakkuk cetvelinde yer alan tahakkuklar kişinin ikamet ettiği köye göre değil sulama yapılan tarlanın bulunduğu köy sınırlarına göre askıya çıkarılmıştır.

 

2.    Başka köy sınırları içerisinde kalan arazilerde sulama yapılmış ise o köyün ilan listesine bakılması gerekir. Ayrıca tam listeler Ayvacık Sulama Birliği merkezi ile Tuzla İşletmesinde de askıya çıkarılmıştır. Diğer yerleşimlerdeki sulamalar için buralardaki listeler kontrol edilmelidir.

 

3.   Sulama yapılan parsellerde, tespit sırasında herhangi bir yanlışlık olmuş ise mükellefin itirazı ve yapılan inceleme sonucuna göre düzeltilecektir.

 

4.   İtirazların yazılı bir dilekçe ile itiraz süresi içerisinde yapılması rica olunur.

 

5.   İtiraz müddeti dolduktan sonra yapılan itirazlar geçerli sayılmayacaktır.

 

6.   Sulama yapılan araziler fiilen sulama yapan su kullanıcısı arazi sahibi, kiracı veya ortakçıya yazılmıştır.

 

İş bu mesaha-tahakkuk cetveli çiftçilerimize önemle duyurulur. 31.10.2019

 

  NEJAT OSMAN ŞEN

                                                                                                                           BİRLİK BAŞKANI

Diğer Duyurular