Tarifeler
NO ÜRÜN CİNSİ ÜYELER ÜYE OLMAYANLAR ( + %20)
CAZİBE SULAMA TARİFESİ POMPAJ SULAMATARİFESİ (CAZİBE + %30) MOTOPOMP CAZİBE SULAMA TARİFESİ (CAZİBE %50 İND.) MOTOPOMP POMPAJ SULAMA TARİFESİ (POMPAJ %50 İND.) CAZİBE SULAMA TARİFESİ POMPAJ SULAMATARİFESİ (CAZİBE + %30) MOTOPOMP CAZİBE SULAMA TARİFESİ MOTOPOMP POMPAJ SULAMA TARİFESİ
1 Sebze 50,00 65,00 25,00 32,50 60,00 78,00 30,00 39,00
2 Taze Fasulye 45,00 58,50 22,50 29,25 54,00 70,20 27,00 35,10
3 Yem Bitkileri 60,00 78,00 30,00 39,00 72,00 93,60 36,00 46,80
4 Meyve 40,00 52,00 20,00 26,00 48,00 62,40 24,00 31,20
5 Mısır, Süpürge Otu 40,00 52,00 20,00 26,00 48,00 62,40 24,00 31,20
6 Bostan 40,00 52,00 20,00 26,00 48,00 62,40 24,00 31,20
7 Zeytinlik 26,00 33,80 13,00 16,90 31,20 40,56 15,60 20,28
8 Tane Fasulye 30,00 39,00 15,00 19,50 36,00 46,80 18,00 23,40
9 Çayır-Mer'a 50,00 65,00 25,00 32,50 60,00 78,00 30,00 39,00
10 Tav Sulaması 24,00 31,20 12,00 15,60 28,80 37,44 14,40 18,72
11 Sera 60,00 78,00 30,00 39,00 72,00 93,60 36,00 46,80
12 Fidan 32,00 41,60 16,00 20,80 38,40 49,92 19,20 24,96
13 Çilek 50,00 65,00 25,00 32,50 60,00 78,00 30,00 39,00
14 Hububat 18,00 23,40 9,00 11,70 21,60 28,08 10,80 14,04

1- Son beyan tarihlerine kadar beyan vermeden sulama yapanlar için toplam sulama ücreti üzerinden %15 oranında ceza uygulanır.
2- Aynı parsele diğeri sulanmak şartıyla yenisi ekildiğinde ikinci ürün için toplam sulama ücreti üzerinden %15 indirim uygulanır
3- Son beyan tarihlerine kadar ödeme yapılan tüm parsellere mevcut tarifesi üzerinden %7 oranında erken ödeme indirimi uygulanır
4- Sulamada kullanılmak maksadıyla sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere su kullanım hizmet bedeli %50 indirimli uygulanır
5- Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp indirimi uygulanmaz
6- Sulama alanı içerisinde çiftçilerin kendi ruhsatlı yer altı suyu kuyuları ile suladıkları sahalara tüm guruplarda 5,00 TL/da bedel uygulanır. Ruhsatlı kuyusu olmayan veya ruhsat gerektirmeyen kuyulara sahip çiftçilere ilgili fiyat tarifesi üzerinden %50 indirim uygulanır.
7- İndirimler yıl içinde geçerli olup,  belirlenen son ödeme tarihlerine kadar ödeme yapılan parsellere uygulanır.
8-Tuzla Ovası Sulaması birinci ürün son beyan tarihi 31 Mayıs, son ödeme tarihi 31 Temmuz. İkinci ürün son beyan tarihi 15 Ağustos, son ödeme tarihi 31 Ekim'dir
9- Ayvacık ve Paşaköy Ovaları Sulamaları son beyan tarihi 15 Ağustos, son ödeme tarihi 31 Ekim'dir.  1- Son beyan tarihlerine kadar beyan vermeden sulama yapanlar için toplam sulama ücreti üzerinden %15 oranında ceza uygulanır.
2- Aynı parsele diğeri sulanmak şartıyla yenisi ekildiğinde ikinci ürün için toplam sulama ücreti üzerinden %15 indirim uygulanır
3- Son beyan tarihlerine kadar ödeme yapılan tüm parsellere mevcut tarifesi üzerinden %7 oranında erken ödeme indirimi uygulanır
4- Sulamada kullanılmak maksadıyla sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere su kullanım hizmet bedeli %50 indirimli uygulanır
5- Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp indirimi uygulanmaz
6- Sulama alanı içerisinde çiftçilerin kendi ruhsatlı yer altı suyu kuyuları ile suladıkları sahalara tüm guruplarda 5,00 TL/da bedel uygulanır. Ruhsatlı kuyusu olmayan veya ruhsat gerektirmeyen kuyulara sahip çiftçilere ilgili fiyat tarifesi üzerinden %50 indirim uygulanır.
7- İndirimler yıl içinde geçerli olup,  belirlenen son ödeme tarihlerine kadar ödeme yapılan parsellere uygulanır.
8-Tuzla Ovası Sulaması birinci ürün son beyan tarihi 31 Mayıs, son ödeme tarihi 31 Temmuz. İkinci ürün son beyan tarihi 15 Ağustos, son ödeme tarihi 31 Ekim'dir
9- Ayvacık ve Paşaköy Ovaları Sulamaları son beyan tarihi 15 Ağustos, son ödeme tarihi 31 Ekim'dir.