Hakkımızda

 

 

T.C. Ayvacık Barajı Sulama Birliği 14.06.2010 tarih ve 2010/590 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 25 Temmuz 2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Birlik ilk toplantısını 18.08.2010 tarihinde gerçekleştirerek Başkanını ve Yönetim Organlarını seçmiştir. 22 Mart 2011 de çıkarılan 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu sonrası kanuna uyumlu hale gelmek için 18 aylık bir hazırlık sonrası Eylül 2012 de tekrar yapılan genel ve yönetim organları seçimi ile; 4 yıl görev yapmak üzere meclis seçimleri ve 4 yıllık görev yapmak üzere Başkan ve 2 yıllık görev yapmak üzere Yönetim ve Denetim Organları seçilmiş ve görevlerine başlamışlardır.

 

Birlik sahip olduğu 3166 hektarlık net proje sulama alanı ile Ayvacık-Paşaköy ve Tuzla Ovalarında tarımsal sulama hizmetini yürütmektedir.

 

 

Birliğimizin Misyonu: Görev alanı içerisindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş Ayvacık- Paşaköy ve Tuzla Ovaları Sulamalarının inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek Devlet Su İşlerinin onayını almak sureti ile işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik Çevresel Etki Değerlendirme kriterlerine haiz, çevreye uyumlu projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek sureti ile tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sulama tesislerinin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak arttırılmasını sağlamaktır.

 

 

Birliğimizin vizyonu: İşletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu devraldığı sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaç halinde DSİ Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşüyle, mevcut tesislerin rehabilitasyonu ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmak ve bölge tarımının gelişmesine katkı sunmaktır.